Jsme konzultační společnost specializovaná na vládní a parlamentní lobbying.

Pomáháme našim zákazníkům uplatnit svůj hlas a ovlivnit rozhodovací proces českého politického systému. Jsme vám k službám.

Naše Služby

Dodáme vám odbornou expertízu a zásadní informace, které mohou být rozhodující v procesu legislativní a správní regulace. Zajistíme, že vaše věc bude prezentována a projednána nejefektivnějším způsobem, s těmi správnými lidmi. Ze zkušenosti víme, že správné načasování je zásadní, i v tomto ohledu se na nás můžete spolehnout.

Lobbying

1

Zabránění změně

Požadavek na zabránění změny zákona nebo politiky, kdy případná změna by vedla ke zhoršení vaší situace.

2

Požadavek na změnu

Požadavek na změnu zákona nebo politiky tak, aby vám či vaší organizaci situace lépe vyhovovala.

Zajistíme, že Vaše věc bude prezentována a projednána co možná nejefektivnějším způsobem se správnými lidmi a ve správný čas. Prvním krokem je stanovení dosažitelných cílů pro kampaň. Může jít o změnu konkrétní politiky na vhodné úrovni, změnu zákona, změnu přístupu vládních autorit, či zvýšení prestiže a významu vašeho hlasu.

Monitoring

1

SLEDOVÁNÍ ZMĚN

V rámci monitoring sledujeme oblasti, které vás profesně a občansky zajímají a dodáváme k nim precizní analýzu vaší situace a možností.

Celý proces zahrnuje velké množství informací. My je v rámci monitoringu filtrujeme tak, abychom vám předložili jen ty podstatné. Společně s naším doporučením a poradenstvím vám tyto informace pomohou lépe reagovat na vzniklé situace, které se týkají oblasti vašeho zájmu či podnikání.

Kdy využít naše služby

Složitá legislativa, časté změny a nepředvídatelné chování státu jsou důvody, pro které se vyplatí využít naše služby. Ze změn státní moci vyplývají negativní nebo pozitivní důsledky pro jednotlivce a organizace. Se společností CGL jste na tyto situace připraveni a můžete omezit škody nebo naopak zvýšit vlastní prospěch ze změny. Díky lobbyingu má kdokoliv možnost prosazovat vlastní zájmy a požadovat po politicích změny zákonů.

Zásady naší práce

Dodáme vám odbornou expertízu a zásadní informace, které mohou být rozhodující v procesu legislativní a správní regulace. Zajistíme, že vaše věc bude prezentována a projednána nejefektivnějším způsobem, s těmi správnými lidmi. Ze zkušenosti víme, že správné načasování je zásadní, i v tomto ohledu se na nás můžete spolehnout.

Jak pracujeme

Předávané materiály jsou označeny vaším jménem. Žádné téma není otevřeno bez vašeho schválení. Vynakládáme maximální úsilí, aby veškeré informace byly správné a nedocházelo k nedorozuměním v důsledku nejasných informací. Informace získáváme otevřeným způsobem, včetně sdělení jejich účelu a smyslu - pokud je požadováno. Vždy vás upozorníme, pokud hrozí riziko neetického, nečestného nebo korupčního jednání ve vztahu ke státu.

Vztah k politikům a státní moci

Nenabízíme a neposkytujeme platby orgánům státní moci na jakékoliv vládní nebo parlamentní úrovni. Nenajímáme členy parlamentu jako konzultanty. Neposkytujeme žádnou finanční nebo materiální podporu žádné politické straně nebo hnutí. Naši konzultanti nejsou politicky nebo veřejně činní.

Transparentní jednání

Při jednání vždy dáváme najevo, že jednáme vaším jménem. Vaší identitu si nepřisvojujeme ani ji neskrýváme. Nikdy nepřipustíme konflikt zájmů mezi našimi klienty. Pokud k takové situaci dojde ihned to s vámi řešíme.

Zachování důvěrnosti

S veškerými informacemi, které považujete za citlivé, nakládáme jako s důvěrnými informacemi v souladu s NDA. Žádné informace pro vás získané nebo připravené nebudou použity pro politický účel mimo tento projekt.

Náš team

Naší prací je profesionální komunikace mezi veřejností a reprezentací státu na všech úrovních vládní moci. Jelikož pro každý nový podnět je potřeba vhodný a v daném oboru znalý tým, je společnost CGL složena z konzultantů z různých oborů. Díky našim odborníkům můžeme zajistit, že se obrátíme na správná místa a váš hlas nezapadne.

Daniel Klíma

Jednatel a vlastník společnosti. Když zrovna nepracuje pro CGL, zabývá se investicemi do rozvíjejících se firem.

Další konzultanty CGL zařazujeme do týmu na míru projektu a jeho zaměření.

Kontaktujte nás